Firma Usługowa PUNKT 21 G&A Kasperek

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleniowej
SZKOLENIA:  
- kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży  
- kurs instruktażowego dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży  
- tworzenie ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej  
 
- wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (dla Rad Pedagogicznych)  
 
- prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych (dla urzędów pracy)  
 
- inne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w tym poradnictwa zawodowego)  
 
 
Ponadto oferujemy Urzędom Pracy opracowywanie raportów z monitorowania zawodów deficytowych i nadwyżkowych  


Firma Usługowa PUNKT 21 G&A Kasperek
ul. Czołgistów 87/1
41-800 Zabrze
tel. 0-32 276-69-55
fax: 0-32 276-69-55
mobile: 0-602-353-384
e-mail: szkolenia@punkt21.pl
Copyright 2007 Firma Usługowa PUNKT 21 G&A Kasperek & INTERIA.PL